Intervenţii la nivelul Managementului Strategic şi Servicii de Suport

Viziune Misiune Valori

Suport în formularea, viziunii, misiunii, valorilor.

Suport în proiectarea şi susţinerea unei culturi organizaţionale.

Direcţii Strategice şi Planuri Operaţionale

Suport pentru transpunerea viziunii, misiunii şi valorilor în direcţii strategice.

Suport pentru (re)abordarea direcţiilor strategice.

Managementul activităţilor funcţionale/departamentale la nivel strategic, tactic şi operaţional.

Soluţii de “turn around” şi “re-engineering”.

Poziţionarea Afacerii şi Branding de Companie

Suport în poziţionarea afacerii şi creşterea valorii acesteia (consultanţă în marketing şi vânzări)

Decizii strategice legate de brand

Suport în demararea unei afaceri: rapoarte de analiză de tip "due dilligence"; planul de afaceri şi studiul de fezabilitate.

Servicii Suport

Managementul schimbării.

Managementul proiectelor.

Managementul proceselor.

Managementul riscurilor.

Audit intern şi certificare.

Consultanţă în zona proiectelor cu finanţare din fonduri europene.

Intervenţii la nivelul Managementului Organizaţiei

Evaluarea Competenţelor

Setarea şi evaluarea sistemului unitar de competenţe organizaţionale.

Suport în evaluarea personalului existent sau a candidaţilor posibili.

Evaluarea Posturilor

Evaluarea tehnică a posturilor din companie.

Suport pentru ierarhizarea poziţiilor.

Managementul Performanţei şi Politica de Compenben

Suport în definirea obiectivelor funcţionale, departamentale şi individuale.

Suport în definirea sistemelor de evaluare a performanţei.

Suport pentru setarea unui sistem integrat de COMPENBEN.

Managementul Carierei

Crearea şi susţinerea unui brand de angajator de notorietate.

Creşterea gradului de satisfacţie intern, al implicării şi fidelităţii angajaţilor.

Intervenţii la nivelul Managementului Operaţional de Achiziţii

Audit Procese şi Documente de Lucru

Auditul proceselor din achiziţii-control conformitate.

Măsurarea performanţei proceselor (indicatori).

Suport pentru elaborare: procese, documente de lucru, manuale de achiziţii, instrucţiuni şi proceduri standard de operare.

Managementul Relaţiei cu Partenerii

Managementul relaţiei cu furnizorii (selecţie, evaluare oferte, negociere, contractare, implementare, măsurarea performanţei).

Optimizarea/Raţionalizarea bazei de furnizori.

Revizuirea contractelor.

Asistenţă pentru selecţia şi implementarea unor soluţii informatice de tip E-sourcing.

(Re)Organizarea Activităţii

Suport pentru integarea achiziţiilor în lanţul de aprovizionare al companiei.

Setarea procesului de achiziţie.

Consultanţă pentru externalizarea sau internalizarea achiziţiilor.

Programe de reorganizare şi restructurare (inclusiv organizarea de BSS, reţele de achiziţii).

Management interimar în achiziţii.

Managementul Proceselor de Achiziţii şi Optimizare

Suport pentru dezvoltarea strategiilor de achiziţii.

Analiza cerinţelor interne şi evaluarea alternativelor de satisfacere a acestora.

Analiza şi revizuirea categoriilor de cheltuieli.

Optimizarea costurilor de achiziţie prin abordări “out of the box”.

Suport pentru obţinerea de analize de tip “benchmarking”.

Managementul performanţei..

Intervenţii la nivelul Managementului Operaţional Logistică şi Distribuţie

Audit Procese şi Documente de Lucru

Auditul proceselor din logistică distribuţie-control conformitate.

Măsurarea performanţei proceselor (indicatori).

Suport pentru elaborare: procese, documente de lucru, manuale, instrucţiuni şi proceduri standard de operare.

Managementul Relaţiei cu Partenerii

Managementul relaţiilor cu clienţii (sistemul de procesare a comenzilor, call center etc.).

Managementul relaţiei cu furnizorii (selecţie, evaluare oferte, negociere, contractare, implementare, măsurarea performanţei).

Asistenţă pentru selecţia şi implementarea unor soluţii informatice de gestiune a stocurilor.

(Re)Organizarea Activităţii

Setarea proceselor de distribuţie şi transport.

Consultanţă pentru internalizarea sau externalizarea activităţii de logistică distribuţie.

Programe de reorganizare şi restructurare în activitatea logistică.

Management interimar în logistică-distribuţie.

Managementul Proceselor, Optimizarea Rezultatelor

Analize de tip "foot print".

Controlul performanţei logistice (indicatori de performanţă, controlul costurilor bazate pe activităţi).

Suport pentru obţinerea de analize de tip “benchmarking”.

Managementul inventarului (planificare, achiziţie, depozitare, condiţionare).

Managementul activităţii de transport şi distribuţie (planificarea distribuţiei, optimizarea flotei).

Intervenţii la nivelul Managementului Financiar

Audit Intern Financiar

Evaluare şi control financiar.

Servicii generale de consultanţă financiară (exclus consultanţă contabilă şi fiscală).

Organizare şi Conducere Internă

Setare şi optimizare procese financiare interne.

Elaborarea procedurilor şi normelor interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe în zona financiară (sistemul intern de control).

Analiză de oportunitate pentru externalizarea serviciilor de natură financiară.

Optimizarea Costului Resurselor

Analize interne de natură financiară.

Analiza deciziilor de investiţie sau finanţare.

Programe integrate de reducere a costurilor şi optimizare a profitului.

Managementul riscurilor de natură financiară.

Prognoza Planificare Monitorizare

Planificare financiară strategică, termen mediu şi scurt.

Consultanţă pentru întocmirea şi urmărirea bugetului de venituri şi cheltuieli.

Planificare financiară în baza unor scenarii de afacere ("scenario planning").

Transfer de bune practici şi dezvoltare organizaţională


*doar ateliere de lucru pentru clienţii companiei

Soft skils

Abilităţi de comunicare, interacţiune.

Abilităţi de prezentare.

Managementul conflictelor.

Planificarea şi managementul timpului.

Managementul performanţei.

Managementul echipelor.

Management organizaţional.

Inteligenţă emoţională.

Gândire laterală şi creativă.

Cultură de organizaţie.

Leadership.

Hard Skills

Management operaţional.

Managementul stocurilor.

Managementul depozitării.

Managementul stocurilor.

Managementul producţiei.

Managementul aprovizionării.

Managementul transporturilor şi distribuţiei.

Negociere - diferite nivele.

Excelenţă în achiziţii.

Managementul contractelor.

Tehnic

Management financiar.

Managementul proiectelor.

Managementul proceselor.

Managementul asigurării calităţii.

Managementul relaţiei cu clienţii.

Prognoză, planificare, bugetare.